PRAKTISK INFORMASJON

LØYPE
Start- og målområde er i Namsos sentrum. Det er forholdsvis lette løyper på 4 og 8 km som går på både asfalt og grus i fine omgivelser.

DELTAGELSE
Alle kan delta enten som mosjonist, bedrift- eller eliteløper.

FOLKEMILA 8 KM

 • Mosjonsklasse med tid
 • Mosjonsklasse uten tid

4 KM

 • Mosjonsklasse uten tid

KONKURRANSEKLASSER 8 KM

 • Konkurranse gutter og jenter (tom 14 år) og (15-17 år)
 • Konkurranse herrer og damer (18-34 år), (35-49 år), (50-59 år), (60-69 år), (over 70 år)

PRISER

 • Kr 150.- i alle klasser, både 4 og 8 km, med og uten tidtaking.
 • I tillegg kommer kr 30.- i pålagt engangslisens

PÅMELDING GJENNOM BEDRIFT / FORENING / LAG

 • Organisasjoner (bedrift / forening / lag) kan registrere seg for påmeldinger til hovedløpet gjennom eget lag. I registreringen tildeles en bedriftskode, som formidles til alle som vil melde seg på gjennom deres lag. I etterkant av løpet sendes det ut en samlefaktura med startkontingenter på alle lagets påmeldinger. Registrering av organisasjon
  Gå til siden www.namsoslopet.no, trykk på knappen Meld på bedrift på venstre spalte.

STARTNUMMER 
Hentes i startområdet fredag 26. mai kl 17-20 og lørdag 27. mai kl 10.00 - 14.00.

STARTTID OG STED
Fellesstart lørdag 27. mai klokka 14:00 Start og målområde er ved Elgen / Bastionen i Namsos.

PREMIERING

 • Plakett for hvert 5 års deltakelse
 • Uttrekkspremier  på totalt kr 50.000.- Trekkes blant alle som deltar, fordelt på kr 15.000.- 2 x 10.000.- 3 x 5.000.-
 • Pengepremiering i konkurranseklassene

RESULTATER
Resultater henges opp i målområdet og publiseres i Namdasavisa.

GARDEROBER OG DUSJ
Garderober og dusj er lagt til TRÆN sine lokaler på Østre byområde.

TIDTAKING
Det benyttes et elektronisk tidtakingssystem med chip i startnummeret.